Dette er svakere enn landet for øvrig, hvor boligprisene utviklet seg flatt.

I Stavanger har boligprisene steget med 1,4 prosent de siste 12 månedene.

Stavanger-regionen har en svakere boligprisutvikling enn landet under ett, hvor boligprisene har steget med 6,8 prosent i samme periode. Utviklingen må sees i sammenheng med at boligprisveksten de senere årene har vært betydelig sterkere i Stavanger og Rogaland enn i resten av landet.

Det ble solgt 232 boliger i Stavanger i november. Det er en liten nedgang på 0,43 prosent fra november 2013. Så langt i år er det solgt 2.705 boliger i Stavanger, en oppgang på 5,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger i oktober var 35 dager, mot 36 dager i landet under ett.

Gjennomsnittboligen i Stavanger koster nå kroner 3 350 000,-

Ytterligere informasjon på  www.eiendomnorge.no

Følg Eiendom Norge på twitter @eiendomsmegling  #boligprisstatistikken.

For kommentarer Stavanger region:

Eivind Chr. Dahl Daglig leder, DNB Eiendom Stavanger Mobil 41144040

Rudolf Ottesen Regiondirektør Eiendomsmegler Vest Mobil 907 80 311

Rune Bertelsen Regionsjef, Eiendomsmelger1 Mobil 928 06 290

Kristen Helland Daglig leder, Aktiv Eiendomsmegling Jæren Mobil 911 81 211

Kurt Frafjord Regionansvarlig Krogsveen, Rogaland, Mobil: 928 06 865

For kommentarer nasjonalt:

Christian Vammervold Dreyer Administrerende direktør Mobil 907 24 999

Leif. J. Laugen Styreleder Mobil 99 24 06 90

For praktiske spørsmål:

Erik Lundesgaard Kommunikasjonssjef Mobil  958 81 987

Om Eiendomsmeglerbransjen boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70% av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.