Dette er svakere enn i de andre store norske byene og landet under ett, hvor boligprisene falt med 0,3 prosent.

I Stavanger har boligprisene steget med 0,6 prosent de siste 12 månedene. Regionen har en svakere boligprisutvikling enn Norge for øvrig, hvor boligprisene har steget med 7,5 prosent i samme periode.

Det ble solgt 211 boliger i Stavanger sist måned, en nedgang på 29,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 40 dager, mot 29 dager i landet under ett.

Gjennomsnittsboligen i Stavanger koster kroner 3.250.000,-