Boligprisutviklingen i Stavanger er svakere enn i de andre store norske byene og landet under ett, hvor boligprisene gikk ned med 1,1 prosent. I Stavanger har boligprisene falt med 1,3 prosent de siste 12 månedene. Regionen har en svakere boligprisutvikling enn Norge for øvrig, hvor boligprisene har steget med 6,8 prosent i samme periode.

Det ble solgt 104 boliger i Stavanger sist måned, en nedgang på 9,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Så langt i 2015 er det solgt 1.509 boliger i Stavanger, 8,9 prosent færre enn i 2014.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 58 dager, mot 50 dager i landet under ett.

Gjennomsnittsboligen i Stavanger koster kroner 3.217.000,-