Boligprisutviklingen i Stavanger er svakere enn i de andre store norske byene og landet under ett, hvor boligprisene steg med 0,2 prosent.

I Stavanger har boligprisene falt med 7,4 prosent de siste 12 månedene. Regionen har en svakere boligprisutvikling enn Norge for øvrig, hvor boligprisene har steget med 4,4 prosent siste 12 måneder.

Det ble solgt 141 boliger i Stavanger sist måned, en nedgang på 35,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Hittil i 2016 er det solgt 39,5 prosent færre boliger enn i tilsvarende periode i 2015.

Ved utgangen av måneden var det 806 boliger til salgs, noe som er 50,4 prosent flere enn for ett år siden.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 77 dager, mot 41 dager i landet under ett.

Gjennomsnittsboligen i Stavanger koster kroner 3.103.000,-

Ytterligere informasjon på  www.eiendomnorge.no

Følg Eiendom Norge på twitter @eiendomsmegling  #boligprisstatistikken.

For kommentarer om regionale forhold i boligmarkedet kontakt med våre lokale pressekontakter

For kommentarer nasjonalt:

Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør, mobil 907 24 999

Leif. J. Laugen, styreleder, mobil 99 24 06 90

For praktiske spørsmål:

Erik Lundesgaard, kommunikasjonssjef, mobil 95 88 19 87

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70% av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.