Sterkest vekst hadde Holmestrand i Vestfold med en oppgang på 2,5 prosent. Svakest utvikling hadde Bergen Nord/Øst med en nedgang på 3,7 prosent.

Eiendom Norge utgir i dag boligprisstatistikk for fjerde kvartal 2018 i syv regionsrapporter, henholdsvis Viken m/Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.

Regionsrapportene med oversikt over boligprisutviklingen i bydeler i de store byene og mange norske kommuner er nå tilgjengelig på eiendomnorge.no.

På hjemmesiden finner du også en fersk statistikk på de forskjellige boligtypene for 2018.

– Boligprisutviklingen i 2018 har vært stabil uten de store svingningene vi har sett i 2016 og 2017, sier kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard i Eiendom Norge.

Enkelte områder hadde en sterk årsvekst i 2018. Sterkest 12 måneders vekst hadde Ullern bydel i Oslo (7,8 prosent), Vestre Aker byder i Oslo (7,7 prosent), Nordre Aker bydel i Oslo (7,6 prosent) og Alta (7,1 prosent).

Svakest vekst i 2018 hadde Notodden i Telemark (-2,0 prosent), Lillehammer (-1,7 prosent) og Elverum (-1,6 prosent).

– Flere bydeler i Oslo har størst prisvekst i 2018, og mye av prisfallet i hovedstaden i 2017 er hentet inn igjen. I fjerde kvartal har prisene stort sett gått ned over hele landet, noe som normalt for årets siste kvartal, avslutter Lundesgaard.

Ytterligere informasjon:

Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

For kommentarer og informasjon:

Erik Lundesgaard, kommunikasjonssjef, mobil 95 88 19 87

Vi oppfordrer media til å benytte våre lokale pressekontakter.

Finn lokal pressekontakt her.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Regionsrapportene bygger på samme datagrunnlag som den månedlige boligprisstatistikken, men utviklingen beregnes kvartalsvis. Dette gjør at tallene i regionsrapportene kan avvike noe fra de månedlige statistikkene.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges prisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.