Boligprisene i desember var 0,9 prosent lavere enn i november. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp 0,2 prosent. Ved utgangen av året var boligprisene 0,6 prosent lavere enn i desember 2012, mens gjennomsnittsprisen for hele året endte opp 4,9 prosent sammenliknet med 2012.

– Etter en sterk boligprisvekst i første kvartal 2013, har prisene hatt en negativ trend. Boligmarkedet i desember utviklet seg likevel sterkere enn forventet, både i prisutvikling og omsetning. Desember-tallene viser en nedgang på 0,9 prosent, men de sesongjusterte tallene viser en oppgang i boligprisene. Det er for tidlig å si om vi har tatt ut hele priskorreksjonen vi har vært inne i, men dette er uansett en positiv tendens, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

– Salgsvolumet for desember viser en oppgang på hele 16 prosent fra tilsvarende måned i fjor. For året sett under ett er salgstallene i 2013 høye, og kun 3 prosent lavere enn toppårene 2011 og 2012. Et så høyt aktivitetsnivå vitner om et velfungerende boligmarked. Samtidig ser vi en høyere tilbudsside enn på samme tid i fjor, noe som vil dempe prisutviklingen inn i det nye året, sier Dreyer.

Gjennomsnittsprisen i 2013 var 4,9 prosent høyere enn i 2012. Prisveksten var i tråd med med Effs prognose på 4-6 prosent.

– Våre prognoser for 2013 samsvarte godt med prisutviklingen. Vi fikk likevel en svakere utvikling utover høsten enn forventet. Dette resulterte i en negativ 12 måneders vekst for første gang siden 2009. Enebolig- og rekkehusmarkedet har gått noe bedre enn leilighetsmarkedet. Dette skyldes primært at det er i leilighetsmarkedet nybyggaktiviteten har vært størst, og dermed påvirket tilbudssiden mest, sier Dreyer.

Boligmarkedet har fortonet seg svært ulikt gjennom 2013 for landets største byer. Sterkest utvikling hadde Tromsø med en vekst på 6,0 prosent fra desember 2012. Svakest prisutvikling hadde Kristiansand hvor prisene falt med 5,6 prosent i samme periode.

Om undersøkelsen: Omfang: Statistikken er utarbeidet etter månedens slutt og omfatter boliger som er annonserte på FINN, det vil si ca. 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Regionale tall Statistikken inneholder tall fra følgende byer, fylker og regioner i Norge gitt tilstrekkelig antall observasjoner:

Asker
Bærum
Follo
Øvre Romerike
Nedre Romerike
SNITT Akershus

O5 Frogner
O4 St.Hanshaugen
O3 Sagene
O2 Grünerløkka
O1 Gamle Oslo
O14 Nordstrand
O15 Søndre Nordstrand
O13 Østensjø
O12 Alna
O11 Stovner
O10 Grorud
O9 Bjerke
O8 Nordre Aker
O7 Vestre Aker
O6 Ullern
SNITT Oslo
Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Resten av Østfold
SNITT Østfold

Hamar
Hedmark utenom Hamar
SNITT Hedmark
Lillehammer
Oppland utenom Lillehm.
SNITT Oppland

Drammen
Buskerud utenom Dram.
SNITT Buskerud

Tønsberg
Sandefjord
Larvik
Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav
SNITT Vestfold

Telemark
Kristiansand
Agder utenom Krist.sand
SNITT Agderfylkene

Stavanger
Sandnes
Rogaland utenom S&S
SNITT Rogaland

B1 Arna og Åsane
B2 Bergenhus og Årstad
B3 Fana og Ytrebygda
B4 Fyllingsdalen og Laksevåg
SNITT Bergen
Hordaland utenom Bergen
SNITT Hordaland

Møre og Romsdal

T1 Sentrum og Byåsen
T2 Strindheim og Nardo
T3 Saupstad og Heimdal
SNITT Trondheim
Resten av Trøndelag
SNITT Trøndelagsfylkene

Tromsø
Resten av Nord-Norge
SNITT Nord-Norge

Ytterligere informasjon
Komplett statistikk kan også lastes ned fra www.eff.no og “Boligprisstatistikk”. Eff legger ut informasjon om statistikken på Twitter; #boligprisstatistikken.

For kommentarer:
Christian Vammervold Dreyer
Administrerende direktør
Mobil 907 24 999

Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning
Styreleder
Mobil 913 39 223

Erik Lundesgaard
Kommunikasjonssjef
Mobil 958 81 987

Hanne K. Railo
Administrasjonsansvarlig
Mobil 901 04 163

For lokale kontaktpersoner, se www.eff.no

Eiendomsmeglerbransjens Boligprisstatistikk
Presentert av
Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) i samarbeid med Eiendomsverdi og FINN