Det er prisen på eneboliger som har steget mest den siste måneden, men prisoppgangen er markant for alle boligtyper.

Boligprisene steg samlet sett med 4,3 prosent fra desember til januar. Korrigert for sesongvariasjoner er prisene 0,9 prosent høyere enn i desember i fjor. At den faktiske prisendringen er større enn den sesongkorrigerte, betyr at prisen i januar utvikler seg sterkere enn i en gjennomsnittsmåned. Den underliggende prisutviklingen fra forrige måned er dermed positiv.

Boligprisene for januar 2011 er 7,6 prosent høyere enn for samme måned i fjor, og 9,7 prosent høyere enn i toppmåneden august 2007. Korrigert for inflasjon er imidlertid prisene nå 0,9 prosent lavere enn i august 2007.

– Januartallene samsvarer med våre prognoser om videre prisvekst i boligmarkedet. Prisoppgangen er likevel noe høyere enn forventet og prisene stiger jevnt for alle boligtyper. Januartallene er et sterkt signal om at oppturen i boligmarkedet vil fortsette i 2011, sier styreleder Terje Buraas i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

– Vi må tilbake til juni 2010 for å finne en like høy tolv måneders pristakt som det vi ser for årets januar (7,6 prosent). Dette bekrefter at vi er inne i et marked med stor interesse fra kjøpersiden og at det ligger an til relativt høy prisvekst fremover, sier Buraas.

– Fortsetter denne utviklingen, vil vi trolig se nye boligprisrekorder i løpet av 2011, men vi tror ikke dette vil resultere i en ny boligboble. I januar var det relativt få boliger til salgs sammenlignet med foregående måneder. Kombinasjonen av relativt få selgere, stor interesse fra kjøperne og forventninger om et fortsatt lavt rentenivå gjør at vi forventer en videre prisvekst i boligmarkedet, sier Buraas.

Prisoppgang på alle boligtyper
De tre ulike boligtypene eneboliger, delte boliger og leiligheter utviklet seg alle positivt i januar.

– Prisene på eneboliger økte med 6 prosent fra desember til januar, og var 4,6 prosent høyere enn i januar 2010.
– Prisene på delte boliger økte med 4,4 prosent fra desember til januar, og var 7,8 prosent høyere enn i januar 2010.
– Prisene på leiligheter økte med 3,7 prosent fra desember til januar, men var 8,6 prosent høyere enn i januar 2010.

Prisoppgang på både eier- og andelsleiligheter
Eiendomsmeglerbransjen har ved hjelp av Econ Pöyry og Finn fått beregnet prisstatistikk for henholdsvis eierleiligheter og andelsleiligheter (borettslagsleiligheter). Statistikken viser at de to leilighetstypene har nærmest identisk prisutvikling over tid.

Prisene på eierleiligheter steg med 3,9 prosent fra desember 2010 til januar 2011. Prisene i januar i år var dermed 8,4 prosent høyere enn i januar i fjor. Prisene på andelsleiligheter steg med 3,6 prosent fra desember 2010 til januar 2011. Prisene i januar 2011var dermed 8,7 prosent høyere enn i januar 2010.

Formidlingstid
Undersøkelsen viser også at formidlingstid for boligsalg (tiden fra en bolig annonseres siste gang på FINN til den er solgt) er på samme nivå som i desember. Formidlingstiden var i januar i snitt 39 dager, 7 færre dager enn i januar 2010. Det er i Stavanger boligene går raskest unna, med kun 18 dager gjennomsnittlig formidlingstid. Lengst tid å få solgt en bolig tar det i Oppland og Østfold, hvor gjennomsnittlig formidlingstid i januar var 73 dager.

• Foreløpige tall: Statistikken produseres 2 virkedager før månedsslutt. Alle tall som inneholder informasjon om den siste måneden er derfor foreløpige. Tallene for den nest siste måneden revideres månedlig slik at vi også får med observasjonene for de to siste virkedagene. Vanligvis får ikke revisjonen store utsalg på tallene.
Omfang: Statistikken omfatter boliger som er annonsert på FINN.no, det vil si mellom 1/3 og 1/2-parten av alle boliger som omsettes i løpet av et år.
Areal: Til og med desember 2007 har vi brukt Boligareal (BOA) NS 3940 som arealmål i statistikken. Fra og med januar 2008 har flere og flere boliger blitt solgt og registrert med Primærromsareal. Etter hvert kommer dette arealmålet til å overta

Regionale tall
Statistikken inneholder tall fra følgende byer, fylker og regioner i Norge gitt tilstrekkelig antall observasjoner:

Asker
Bærum
Follo
Øvre Romerike
Nedre Romerike
SNITT Akershus

O5 Frogner
O4 St.Hanshaugen
O3 Sagene
O2 Grünerløkka
O1 Gamle Oslo
O14 Nordstrand
O15 Søndre Nordstrand
O13 Østensjø
O12 Alna
O11 Stovner
O10 Grorud
O9 Bjerke
O8 Nordre Aker
O7 Vestre Aker
O6 Ullern
SNITT Oslo
Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Resten av Østfold
SNITT Østfold

Hamar
Hedmark utenom Hamar
SNITT Hedmark
Lillehammer
Oppland utenom Lillehm.
SNITT Oppland

Drammen
Buskerud utenom Dram.
SNITT Buskerud

Tønsberg
Sandefjord
Larvik
Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav
SNITT Vestfold

Telemark
Kristiansand
Agder utenom Krist.sand
SNITT Agderfylkene

Stavanger
Sandnes
Rogaland utenom S&S
SNITT Rogaland

B1 Arna og Åsane
B2 Bergenhus og Årstad
B3 Fana og Ytrebygda
B4 Fyllingsdalen og Laksevåg
SNITT Bergen
Hordaland utenom Bergen
SNITT Hordaland

Møre- og Romsdal

T1 Sentrum og Byåsen
T2 Strindheim og Nardo
T3 Saupstad og Heimdal
SNITT Trondheim
Resten av Trøndelag
SNITT Trøndelagsfylkene

Tromsø
Resten av Nord-Norge
SNITT Nord-Norge

Ytterligere informasjon

Komplett statistikk kan også lastes ned – se under Boligprisstatistikk

Generelle kommentarer:
Terje Buraas
Styreleder, Eff
913 55 118

Hanne K. Railo
Daglig leder, Eff
901 04 163

Eiendomsmeglerbransjens Boligprisstatistikk

PRESENTERT AV
Eiendomsmeglerforetakenes forening (Eff) og
Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)

i samarbeid med ECON Pöyry og FINN.no