Boligprisene er nå 1,5 prosent høyere enn for ett år siden.

– Etter en sterk oppgang i boligprisene så langt i år var utviklingen i juni moderat med en nedgang i de nominelle prisene og en flat utvikling i de sesongkorrigerte prisene. Dette er en normal utvikling for måneden å være, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Stor aktivitet

I juni ble det solgt 10.538 boliger i Norge, noe som er 9,3 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017.

– Det har vært stor aktivitet i boligmarkedet alle deler av landet i løpet av måneden, og det har aldri tidligere blitt solgt så mange boliger i løpet av en enkeltmåned enn i juni. I årets første seks måneder er det er bare i 2015 det er blitt solgt flere boliger. Det er stor etterspørsel i boligmarkedet nå, sier Dreyer.

I juni ble det lagt ut 11.119 boliger for salg i Norge, noe som er 2,1 prosent flere enn i samme måned i fjor.

– Det er blitt lagt ut mange boliger for salg i løpet av måneden, men til tross for et stort utbud blir mye av det som kommer på markedet solgt, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 38 dager å selge en bolig i juni 2018, noe som er 6 dager mer enn i juni 2017. Raskest salgstid hadde Oslo med 21 dager og tregest salgstid hadde Kristiansand med 69 dager.

– Omsetningstiden har som normalt for sesongen sunket nasjonalt, men det er som vi har sett de senere årene store regionale forskjeller i salgstiden. I Oslo, Bergen og Trondheim har salgstiden gått betydelig ned siden nyttår, sier Dreyer.

Fortsatt moderat prisutvikling

I juni var det en nedgang i boligprisene i alle områder i Norge.

Av byene hadde Bergen i juni svakest nedgang i prisene på -0,2 prosent. Størst nedgang hadde Follo med -1,8 prosent.

De aller fleste områdene i Norge har nå en positiv 12 måneders vekst. Svakest 12 måneders vekst har Romerike med en nedgang på -0,9 prosent, mens Hamar m/Stange har den sterkeste utviklingen med en oppgang på 5,6 prosent.

– Av byene er det Bergen som har den sterkeste trenden i prisutviklingen, mens prisene i Oslo etter mange sterke måneder nå har moderert seg vesentlig. Avviket mellom prisantydning og salgspris er ved utgangen av måneden på det laveste for juni å være på mange år, og det tyder på at markedet er i god balanse.

– Med finansminister Siv Jensen (Frp) sin videreføring av boliglånsforskriften ut 2019, økt boligbygging, betydelig svakere befolkningsvekst og renteøkning til høsten tilsier det en fortsatt moderat utvikling i boligprisene ut 2018, avslutter Dreyer.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no. Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

For kommentarer:

Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør, mobil 907 24 999

Grethe Wittenberg Meier, styreleder, mobil 991 52 164

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

For praktiske spørsmål om boligprisstatistikken:

Erik Lundesgaard, kommunikasjonssjef, mobil 95 88 19 87

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.