Den underliggende prisutviklingen er dermed positiv. Prisene økte for alle boligtyper.

Boligprisene har steget 8,5 prosent siden februar 2012 og gjennomsnittsprisen hittil i 2013 er 5,3 prosent høyere enn snittprisen i 2012. Gjennom de fire årene siden finanskrisen kulminerte i desember 2008 har boligprisene i Norge steget kontinuerlig – i sum med drøyt 50 prosent.

– En veksttakt på 8,5 prosent siste år bekrefter at vi fortsatt er inne i en periode med historisk sterk og stabil prisvekst. Denne utviklingen kan i stor grad forklares med underliggende drivkrefter på etterspørselssiden som inntektsutvikling, befolkningsvekst og rentenivå koblet opp mot en begrenset utbyggingstakt av nye boliger på tilbudssiden i markedet, sier nestleder Leif J. Laugen i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

– Men dagens høye prisnivå er også et resultat av at myndighetene gjennom startlån-ordningen har økt omfanget av subsidiert kreditt til førstegangsetablerere. Dette er tankevekkende sett på bakgrunn av finansmyndighetenes bestrebelser på å begrense gjelds- og boligprisutviklingen, og er direkte uheldig for prisdannelsen i markedet for bruktboliger. Ved å øke etterspørselen i dagens boligmarked og dermed bidra til at prisene blir kunstig høye, øker faren for et større prisfall med skadelige samfunnsøkonomiske konsekvenser, sier Laugen.

Prisoppgang for alle boligtyper Boligprisstatistikken for februar viser at boligprisene går opp for alle boligtyper.
– Prisene på eneboliger steg 0,9 prosent fra januar, og var 7,0 prosent høyere enn i februar 2012. – Prisene på delte boliger steg 0,4 prosent fra januar, og var 6,4 prosent høyere enn i februar 2012. – Prisene på leiligheter steg 0,6 prosent fra januar, og var 9,3 prosent høyere enn i februar 2012.

Sterkest prisutvikling i Tromsø
Prisutviklingen for de største byene viser at Tromsø med 8 prosent og Trondheim med 7 prosent ligger på topp, mens Kristiansand ligger på bunn med kun 2 prosent prisvekst. Oslo, Stavanger, Drammen og Bergen ligger om lag på landsgjennomsnittet som var 5,3 prosent.

Aktiviteten i markedet
Boligomsetningen i februar var på samme høye nivå som i fjor når det korrigeres for antall virkedager. Som vanlig på denne tiden av året sank omsetningstiden, fra 32 dager i januar til 29 dager i februar som er samme omsetningstid som i februar 2012. Om lag 9 700 objekter lå ute for salg på finn.no ved slutten av februar.

– Vi ser at det fortsatt er et rekordlavt antall objekter ute for salg, og må tilbake til årene 2004-06 for å finne samme lave nivå. Dette må tas som et uttrykk for at stadig flere velger å kjøpe først, og deretter legger ut eksisterende bolig for salg noe som er betegnende for et marked som strammer seg ytterligere til, sier Laugen.

Om undersøkelsen: Foreløpige tall: Statistikken produseres to virkedager før månedsslutt. Alle tall som inneholder informasjon om den siste måneden er derfor foreløpige. Tallene for den nest siste måneden revideres månedlig slik at vi også får med observasjonene for de to siste virkedagene. Vanligvis får ikke revisjonen store utslag på tallene.
Omfang: Statistikken omfatter boliger som er annonserte på FINN, det vil si mellom 1/3 og 1/2-parten av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.
Areal: Til og med desember 2007 har vi brukt Boligareal (BOA) NS 3940 som arealmål i statistikken. Fra og med januar 2008 har flere og flere boliger blitt solgt og registrert med Primærromsareal. Dette arealmålet har nå så å si overtatt helt.

Regionale tall Statistikken inneholder tall fra følgende byer, fylker og regioner i Norge gitt tilstrekkelig antall observasjoner:

Asker
Bærum
Follo
Øvre Romerike
Nedre Romerike
SNITT Akershus

O5 Frogner
O4 St.Hanshaugen
O3 Sagene
O2 Grünerløkka
O1 Gamle Oslo
O14 Nordstrand
O15 Søndre Nordstrand
O13 Østensjø
O12 Alna
O11 Stovner
O10 Grorud
O9 Bjerke
O8 Nordre Aker
O7 Vestre Aker
O6 Ullern
SNITT Oslo
Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Resten av Østfold
SNITT Østfold

Hamar
Hedmark utenom Hamar
SNITT Hedmark
Lillehammer
Oppland utenom Lillehm.
SNITT Oppland

Drammen
Buskerud utenom Dram.
SNITT Buskerud

Tønsberg
Sandefjord
Larvik
Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav
SNITT Vestfold

Telemark
Kristiansand
Agder utenom Krist.sand
SNITT Agderfylkene

Stavanger
Sandnes
Rogaland utenom S&S
SNITT Rogaland

B1 Arna og Åsane
B2 Bergenhus og Årstad
B3 Fana og Ytrebygda
B4 Fyllingsdalen og Laksevåg
SNITT Bergen
Hordaland utenom Bergen
SNITT Hordaland

Møre- og Romsdal

T1 Sentrum og Byåsen
T2 Strindheim og Nardo
T3 Saupstad og Heimdal
SNITT Trondheim
Resten av Trøndelag
SNITT Trøndelagsfylkene

Tromsø
Resten av Nord-Norge
SNITT Nord-Norge

Ytterligere informasjon
Komplett statistikk kan også lastes ned fra www.eff.no og “Boligprisstatistikk”

For kommentarer:
Terje Buraas
leder Eff
913 55 118

Hanne K. Railo
daglig leder Eff
901 04 163

Leif J. Laugen
nestleder Eff
992 40 690

For lokale kontaktpersoner, se www.eff.no

Eiendomsmeglerbransjens Boligprisstatistikk

Presentert av
Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff)
i samarbeid med Pöyry og FINN