August er normalt en måned med oppgang, der hovedvekten av oppgangen er en korreksjon av nedgangen som hvert år kommer i juli. Boligprisene for august var 2.9 prosent høyere enn i juli. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 0,6 prosent høyere, prisøkningen var altså sterkere enn det som regnes som en normal august. Prisstigning fra juli gjelder hele landet, men varierer mellom 2 og 4 prosent.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris har økt til 28 200 fra 25 800 kr i august 2010, noe som tilsvarer en prisstigning på 9,4 prosent de siste 12 måneder. Det viser Eiendomsmeglerbransjens månedlige boligprisstatistikk.

Prisøkning i alle boligtyper
Boligprisstatistikken for august viser store variasjoner mellom boligtypene, selv om en ikke skal trekke ut noen store trendskifter ut av det:
– Prisene på eneboliger steg med 3.2 prosent fra juli, og var 6,9 prosent høyere enn i august 2010.
– Prisene på delte boliger steg med 4.7 prosent fra juni, og var med det 8 prosent høyere enn i august 2010.
– Prisene på leiligheter steg med 2.5 prosent fra juli, og var 10,4 prosent høyere enn i august 2010.

Borettslagsleiligheter med opp med 3.2 % fra juli, økte nær dobbelt så mye som eierleiligheter, som økte med 1.7 %.

Aktiviteten i markedet viser seg også ved økt og raskere omsetning

Omsetningstallene ligger 6 prosent over august i fjor.
Formidlingstiden var 29 dager, fem dager raskere enn i august 2010. Boligene selges raskest i Oslo, Bergen og Trondheim, med kun 17 dager i gjennomsnittlig formidlingstid. På bunn ligger Tromsø med en gjennomsnittlig formidlingstid på 51 dager, men det betyr faktisk at markedet er i ferd med å seg opp etter en omsetningstid på 71 dager i august 2010.

• Foreløpige tall: Statistikken produseres 2 virkedager før månedsslutt. Alle tall som inneholder informasjon om den siste måneden er derfor foreløpige. Tallene for den nest siste måneden revideres månedlig slik at vi også får med observasjonene for de to siste virkedagene. Vanligvis får ikke revisjonen store utsalg på tallene.
Omfang: Statistikken omfatter boliger som er annonsert på FINN.no, det vil si mellom 1/3 og 1/2-parten av alle boliger som omsettes i løpet av et år.
Areal: Til og med desember 2007 har vi brukt Boligareal (BOA) NS 3940 som arealmål i statistikken. Fra og med januar 2008 har flere og flere boliger blitt solgt og registrert med Primærromsareal. Etter hvert kommer dette arealmålet til å overta

Regionale tall
Statistikken inneholder tall fra følgende byer, fylker og regioner i Norge gitt tilstrekkelig antall observasjoner:

Asker
Bærum
Follo
Øvre Romerike
Nedre Romerike
SNITT Akershus

O5 Frogner
O4 St.Hanshaugen
O3 Sagene
O2 Grünerløkka
O1 Gamle Oslo
O14 Nordstrand
O15 Søndre Nordstrand
O13 Østensjø
O12 Alna
O11 Stovner
O10 Grorud
O9 Bjerke
O8 Nordre Aker
O7 Vestre Aker
O6 Ullern
SNITT Oslo
Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Resten av Østfold
SNITT Østfold

Hamar
Hedmark utenom Hamar
SNITT Hedmark
Lillehammer
Oppland utenom Lillehm.
SNITT Oppland

Drammen
Buskerud utenom Dram.
SNITT Buskerud

Tønsberg
Sandefjord
Larvik
Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav
SNITT Vestfold

Telemark
Kristiansand
Agder utenom Krist.sand
SNITT Agderfylkene

Stavanger
Sandnes
Rogaland utenom S&S
SNITT Rogaland

B1 Arna og Åsane
B2 Bergenhus og Årstad
B3 Fana og Ytrebygda
B4 Fyllingsdalen og Laksevåg
SNITT Bergen
Hordaland utenom Bergen
SNITT Hordaland

Møre- og Romsdal

T1 Sentrum og Byåsen
T2 Strindheim og Nardo
T3 Saupstad og Heimdal
SNITT Trondheim
Resten av Trøndelag
SNITT Trøndelagsfylkene

Tromsø
Resten av Nord-Norge
SNITT Nord-Norge

Ytterligere informasjon

Komplett statistikk kan også lastes ned – se under Boligprisstatistikk

Generelle kommentarer:
Leif J. Laugen
Nestleder, Eff
992 40 690

Hanne K. Railo
Daglig leder, Eff
901 04 163

Eiendomsmeglerbransjens Boligprisstatistikk

PRESENTERT AV
Eiendomsmeglerforetakenes forening (Eff) og
Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)

i samarbeid med ECON Pöyry og FINN.no