Torsdag 12. mars innførte regjeringen de strengeste innskrenkningene av nordmenns bevegelsesfrihet siden andre verdenskrig for å bekjempe utbruddet av pandemien korona.

Vi spør: Hva betyr pandemien for det norske boligmarkedet?

Og mer generelt: Hva betyr pandemier generelt og korona spesielt for verdensøkonomien og norsk økonomi?

Gjester: Phd-stipendiat Mari Mamre, NMBU og styreleder og administrerende direktør Grethe W. Meier, Eiendom Norge og Privatmegleren.