Eiendom Norge har i27. mars mottatt brev fra Finanstilsynet hvor deler av eiendomsmeglingsbransjen defineres som samfunnskritisk virksomhet.

- I brevet slås det fast at finansielle tjenester, deriblant eiendomsmeglingstjenester, er definert som en kritisk samfunnsfunksjon som det er viktig å sikre opprettholdelse av gjennom korona-epidemien, forteller Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen. 

- Finanstilsynet har besluttet at en rekke meglerforetak, oppgjørselskaper og Eiendom Norge skal defineres som samfunnskritiske virksomheter, sier han.

Gir rettigheter

Vedtaket gir ansatte krav på visse rettigheter, sier Lauridsen.

Ansatte i virksomheter med samfunnskritiske funksjoner kan blant annet få tilbud om barnehage og barneskole, jf. Helsedirektoratets vedtak av 12. mars.

Les mer her.

Boligmarkedet som er samfunnskritisk

- Det er viktig å gjøre oppmerksom på at det ikke nødvendigvis er slik at det enkelte foretaket på listen som er å anse som samfunnskritiske virksomhet; men det er boligmarkedet/oppgjørsfunksjonen i seg selv, som er søkt ivaretatt ved utvalget av foretak, sier Lauridsen.

Utvalget av foretak skal etter det Eiendom Norge erfarer være basert på en vurdering av at de som står på listen samlet sett vil kunne opprettholde samfunnskritiske funksjoner på området.  

- -

Følgende foretak i bransjen er på listen over samfunnskritiske virksomheter pr 27.03.2020:  

 • AKTIV EIENDOMSOPPGJØR AS  
 • AKTIV OPPGJØR AS  
 • BOLIGBYGGELAGENE I NORGE OPPGJØR AS  
 • DNB EIENDOM AS  
 • EIE ØKONOMI AS
 • EIENDOM NORGE  
 • EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS  
 • EIENDOMSMEGLER 1 NORD-NORGE AS  
 • EIENDOMSMEGLER 1 OSLO AS  
 • EIENDOMSMEGLER 1 SR-EIENDOM AS  
 • EIENDOMSMEGLER KROGSVEEN AS  
 • EIENDOMSMEGLER VEST AS  
 • MEGLEROPPGJØR AS  
 • MEGLEROPPGJØRET AS 
 • NORDVIK OPPGJØR AS  
 • NOROPPGJØR AS  
 • OBOS EIENDOMSMEGLERE AS  
 • OPPGJØR AS  
 • ROMERIKE EIENDOMSMEGLING AS  
 • SØRMEGLEREN AS  
 • WEBOPPGJØR AS