Før jul 2019 skal Finansdepartementet vedta en ny boliglånsforskrift for fjerde gang. Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen tar oss gjennom hvordan de mener forskriften bør utformes.

Hvorfor ytterlige innstramminger nå, spør vi?

Gjest: Direktør Morten Baltzersen, Finanstilsynet.