Etter vellykkede boligdager i 2015 bidrar Eiendom Norge på konferansen også i 2016.

Eiendom Norges administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer er konfransiér og ordstyrer.

Årets tema er:

Hvordan kan norske byer utvikles på en bærekraftig, fremtidsrettet og trivelig måte?

Behovet for flere boliger i Norge er økende, og en god og bærekraftig by- og boligutvikling er viktig.

Forholdene må legges til rette for å skape og gjennomføre prosjekter som kommer både byen og befolkningen til gode. Det kan være utvikling av nye bysentra, bygging av nye boligfelt og revitalisering av gamle industriområder.

Under BOLIGDAGENE 2016 analyserer vi boligbehovet i de norske byene. Vi ser på hvordan vi skal utvikle og gjennomføre boligprosjektene som kan gi en merverdi til byen, og hvordan vi kan tilfredsstille kjøpernes ønsker og behov. Hvordan skal vi lykkes med å utvikle boligprosjekter som er lønnsomme også for boligutviklere i et utfordrende marked med økonomisk usikkerhet?

Velkommen til BOLIGDAGENE 2016 i Strömstad 28. og 29. april.

Se program og meld deg på her.

Fordragsholderne og samarbeidspartnere:

foredrag