Boligdebatten bobler om dagen, godt hjulpet av to forfattere, som har skrevet hver sin bok om boligpolitikk og boligmarkedet.

Mens Hannah Gitmark har vendt blikket hjemover i sin bok Det norske hjem, har Kjetil Gyberg vendt blikket utover til andre europeiske byer i boken Boligdrømmen.

Hvilke forbedringspunkter har det norske boligmarkedet og norsk boligpolitikk, spør vi.

Og: Har vi noe å lære av andre land og byers boligmodeller, eller er det de som har noe å lære av oss?

Gjester: Fagsjef Hannah Gitmark, Tankesmien Agenda og journalist Kjetil Gyberg.