Boligprisene i desember var 6,7 % høyere enn hva prisene var i desember 2009. Statistikken viser videre at boligprisene steg med 8 % i 2010 sammenlignet med året før og høye omsetningstall i 2010.

Ulik prisvekst for de ulike boligtypene
Prisene endret seg ulikt for de forskjellige boligtypene fra november til desember 2010:
Prisene på eneboliger sank med 3,6 prosent fra november til desember 2010. Prisene i desember i 2010 var dermed 4,4 prosent høyere enn i desember 2009.
Prisene på delte boliger sank med 1,2 prosent fra november til desember 2010. Prisene i desember 2010 var dermed 8,5 prosent høyere enn i desember 2009.
Prisene på leiligheter sank med 0,3 prosent fra november til desember 2010. Prisene i desember 2010 var dermed 7,0 prosent høyere enn i desember 2009.

Formidlingstid
Formidlingstiden er definert som tiden fra siste gang en bolig ble annonsert for salg på Finn.no til den registreres som solgt. Gjennomsnittlig formidlingstid for boliger omsatt i desember 2010 var 38 dager. Det var 8 dager mer enn i november 2010, og 5 dager mindre enn i desember 2009. Raskest gikk omsetningen i Bergen med 21 dager, mens formidlingstiden i Østfold i desember var 55 dager.

Boligbarometeret
Renteutgiftene som andel av inntekt var like store i 2010 som i 2009. Det vil si at rente¬utgifts-andelen i 2010 var 18 prosent for den enslige førstegangsetablereren, 10 prosent for det unge paret og 6 prosent for det etablerte paret.

• Foreløpige tall: Statistikken produseres 2 virkedager før månedsslutt. Alle tall som inneholder informasjon om den siste måneden er derfor foreløpige. Tallene for den nest siste måneden revideres månedlig slik at vi også får med observasjonene for de to siste virkedagene. Vanligvis får ikke revisjonen store utslag på tallene.
Omfang: Statistikken omfatter boliger som er annonsert på FINN.no, det vil si mellom 1/3 og 1/2-parten av alle boliger som omsettes i løpet av et år.
Areal: Til og med desember 2007 har vi brukt Boligareal (BOA) NS 3940 som arealmål i statistikken. Fra og med januar 2008 har flere og flere boliger blitt solgt og registrert med Primærromsareal. Etter hvert kommer dette arealmålet til å overta

Regionale tall
Statistikken inneholder tall fra følgende byer, fylker og regioner i Norge gitt tilstrekkelig antall observasjoner:

Asker
Bærum
Follo
Øvre Romerike
Nedre Romerike
SNITT Akershus

O5 Frogner
O4 St.Hanshaugen
O3 Sagene
O2 Grünerløkka
O1 Gamle Oslo
O14 Nordstrand
O15 Søndre Nordstrand
O13 Østensjø
O12 Alna
O11 Stovner
O10 Grorud
O9 Bjerke
O8 Nordre Aker
O7 Vestre Aker
O6 Ullern
SNITT Oslo
Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Resten av Østfold
SNITT Østfold

Hamar
Hedmark utenom Hamar
SNITT Hedmark
Lillehammer
Oppland utenom Lillehm.
SNITT Oppland

Drammen
Buskerud utenom Dram.
SNITT Buskerud

Tønsberg
Sandefjord
Larvik
Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav
SNITT Vestfold

Telemark
Kristiansand
Agder utenom Krist.sand
SNITT Agderfylkene

Stavanger
Sandnes
Rogaland utenom S&S
SNITT Rogaland

B1 Arna og Åsane
B2 Bergenhus og Årstad
B3 Fana og Ytrebygda
B4 Fyllingsdalen og Laksevåg
SNITT Bergen
Hordaland utenom Bergen
SNITT Hordaland

Møre- og Romsdal

T1 Sentrum og Byåsen
T2 Strindheim og Nardo
T3 Saupstad og Heimdal
SNITT Trondheim
Resten av Trøndelag
SNITT Trøndelagsfylkene

Tromsø
Resten av Nord-Norge
SNITT Nord-Norge

Ytterligere informasjon

Komplett statistikk kan også lastes ned – se under Boligprisstatistikk

Generelle kommentarer:
Terje Buraas
Styreleder, Eff
913 55 118

Hanne K. Railo
Daglig leder, Eff
901 04 163

Eiendomsmeglerbransjens Boligprisstatistikk

PRESENTERT AV
Eiendomsmeglerforetakenes forening (Eff) og
Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)

i samarbeid med ECON Pöyry og FINN.no