I dag ble forslag for neste års statsbudsjett lagt frem, og det ble viet en del oppmerksomhet til boligmarkedet, selv om det ikke ble gjort store endringer av betydning for boligmarkedet.

– Det er positivt at regjeringen fortsetter reduksjonen av eiendomsskatt, men vi savner fortsatt evne og vilje til å gjøre noe med den usosiale dokumentavgiften for kjøp og salg av bolig, sier Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer.

Les hele pressemeldingen fra Eiendom Norge om statsbudsjettet 2019 her.

Her er de viktigste boligpolitiske sakene:

Eiendomsskatt:

Regjeringen foreslår å redusere maksimal eiendomsskattesats for bolig- og fritidseiendom fra 7 til 5 promille med virkning fra og med 2020. Regjeringen foreslår samtidig at eiendomsskattegrunnlaget ikke skal kunne overstige 70 prosent av markedsverdien.

– Vi ønsker at flest mulig skal få lavere eiendomsskatt i årene som kommer. Med endringene vi foreslår, vil mange kommuner måtte sette ned eiendomsskatten. Det håper vi bolig- og hytteeiere vil merke, sier finansminister Siv Jensen (Frp) i en pressemelding.

BSU:

Det foreslås at beløpene i BSU-ordningen (boligsparing for ungdom) holdes på samme beløp som de siste årene. Maksimalt årlig sparebeløp er 25 000 kroner og maksimalt samlet sparebeløp er 300 000 kroner.

Studentboliger:

De siste fire årene har det blitt innvilget midler til 2200 eller flere nye studentboliger årlig (unntaket var 2017 hvor det ble innvilget 3000 nye studentboliger). Denne trenden fortsetter også i det foreslåtte budsjettet med 2200 nye boliger.

– Studentboliger er blant de viktigste studentvelferdstjenestene og skal bidra til at studenter får et rimelig og godt botilbud, som et tillegg til det private leiemarkedet. Det er derfor viktig å bygge studentboliger, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

– Regjeringa vil opprettholde ambisjonene for bygging av studentboliger, og foreslår å videreføre nivået fra 2018 om tilskudd til 2200 nye hybelenheter i 2019. Vi foreslår dessuten å videreføre økningen kostnadsrammer og tilskuddssatsar, og å prisjustere tilskuddene framover, seier Nybø (V).

Tilskudd til studentboliger

Tilskudd til studentboliger de siste årene. Figur fra regjeringen.no.

Samferdsel:

Regjeringen foreslår gi 71,3 milliarder kroner til satsingen på samferdsel i 2019.

Satsingen går blant annet ut på en bedre jernbane som vil føre til kortere avstand fra land til by fremover.

Videre foreslår regjeringa å løyve 160 millioner kroner til å oppgradere og fase inn nye tog. Det blir satt inn nye togsett på Østlandet og Vossebanen.

For de fire største byområda som inngår i en bymiljø- eller byvekstavtale, tar staten halvparten av regningen i store kollektivinfrastrukturprosjekt.

I 2019 foreslår regjeringa å nær doble satsinga sammenliknet med 2018. Fornebubanen i Oslo og Akershus, Bybanen til Fyllingsdalen i Bergen, Metrobuss i Trondheim og Bussveien på Nord-Jæren vil få over 1,5 milliarder kroner heter det i en pressemelding.

Bostøtte

Regjeringen foreslår å bruke 181 millioner kroner neste år på å redusere fattigdom i Norge.

60 av disse brukes til bostøtte for barnefamilier og andre husstander.

– Bostøtten skal sikra at økonomisk vanskeligstilte personer har råd til å bli boende i en god bustad. Regjeringa har gjort mange viktige grep i bostøtten fra vi tok over i 2013. Da den ikke klarte å holde tritt med årlig prisvekst, retta vi opp dette i 2017. Vi har målretta den mot menneske som virkelig trenger den, og vi har tatt inn flere barnefamilier, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding.