I sommer sendte Forbrukerombudet brev til Finn.no hvor de ber dem avvise annonser for boliger i kategorien for fritidsboliger.

– Det er ulovlig å markedsføring boliger som fritidsbolig, sier fagdirektør Tonje Skelbostad Hoved på ombudets nettsider.

I brevet til Finn.no skriver Forbrukerombudet:

Forbrukerombudet har den senere tiden mottatt flere henvendelser fra både forbrukere, eiendomsmeglere, media og Tvedestrand kommune vedrørende villedende markedsføring av boliger på Finn.no. Vi har sett flere eksempler på at noen eiendomsmeglere (samt noen privatpersoner) legger ut helårsboliger under fanen for «Fritidsboliger til salgs». Dette gjelder særlig helårsboliger uten boplikt, med nærhet til sjøen.

Vi er av den oppfatning at denne praksisen er både uheldig og i strid med gjeldende markedsføringsrett.

Finn.no har i et brev svart at de vil sette inn en rekke tiltak for å stanse denne ulovlige praksisen. Selskapet vil endre annonsereglene slik at de gjenspeiler vårt krav, avvise annonser som i dag ligger feil, og informere meglerne om Finn.no’s endrede praksis.

– Vi er glade for at  Finn.no tar ansvar, og vil bidra til å luke bort annonser som ulovlig markedsfører helårsboliger som fritidsboliger, sier Skjelbostad.

– Det er positivt at Forbrukerombudet har satt denne saken på dagsorden, da er det generelt er en uting å markedsføre bolig som fritidsbolig, sier Eiendom Norge fagsjef, Hanne Nordskog-Inger.