Kanadieren Alex Tapscott er en av to forfattere av boken Blockchain Revolution – et av standardverkene om den nye teknologien som vil påvirke handel og også eiendomshandel i årene som kommer. Tapscott holdt torsdag foredrag på Eiendom Norge-konferansen. Vi fikk også en liten prat etter foredraget.

Hva er blockchain?

I de siste årene har blockchain blitt et «buzzword» innenfor digitalisering. Teknologien skal kort fortalt kunne være med på å verifisere og formidle informasjon, rettigheter, betaling mm. Typisk i handel og ved kontrakter.

En blockchain kan inneholde all historisk informasjon om «noe», for eksempel all informasjon om et hus, hvem som har eid det, hvor mye det er solgt for når det har vært omsatt, de ulike tekniske rapportene om boligen mm.

Fortvil ikke hvis du ikke skjønner de teknologiske termene. Det er viktigere å skjønne «hva» enn «hvordan». Alex Tapscott brukte som eksempel i sitt foredrag at alle bruker Google, men få kan forklare teknologien bak.

Fra sårbar sentralisering til sikrere spredning

Et av hovedpoengene bak blockchain er at det ikke finnes sentraliserte registere, forklarte Alex Tapscott i sitt foredrag. For sentraliserte registere er sårbare, for eksempel for hackere. Dessuten koster de penger, og tar tid, poengterte han.

–  I tillegg samles det mye data på få hender, og dette kan underminere privatlivet til mennesker, kommenterte Tapscott.
Blockchain fungerer heller slik at dataene er distribuert på mange maskiner, og verifiseres via mange ulike kilder. Alle sitter med sin verifiserte og oppdaterte kopi av registeret. Dermed er systemet mindre sårbart.

Ulike forretningsområder

I dag snakkes det mye om blockchain-teknologi innenfor finanstjenester. Målet er hele tiden å kutte kostnadene til mellommenn. Alex Tapcott brukte eksempelet med penger som sendes av arbeidere fra industrialiserte land tilbake til familiene i utviklingsland. Der tar mellomleddet i dag 10 prosent, fortalte han. Samtidig klarer nye mobiltjenester som Paycase å sende pengene og kun ta én prosent.

– Teknologien bak er blockchain-teknologi, men det vet ikke brukerne, fortalte Tapscott.

Det siste understreker at brukerne ikke trenger å vite hva slags teknologi som brukes, bare at den virker og er trygg.

Alex Tapscott pekte også på andre områder der teknologien nå settes i bruk, alt fra musikeres sikring av musikkrettigheter – slik at de raskt får betalt når musikk spilles på nettet, via verifikasjon av diamanters ekthet og opphav til formidling og salg av strøm mellom naboer i såkalte «microgrids».

Og selv Alex Tapscott innrømmet i foredraget at selv ikke han har full oversikt over alle mulighetene ennå:

– Jo mer vi avdekker om teknologien, jo flere spørsmål stiller vi, fortalte han.

Hva med eiendom og eiendomshandel?

Tapscott pekte i foredraget på noen få eksempler fra eiendomsbransjen. To eksempler er knyttet til grunnbokstjenester. Det testes nå ut grunnbokstjenester basert på blockchain i to såpass ulike land som Georgia og Sverige.

Etter foredraget utdypet Tapscott at det nok er utviklingslandene hvor vi kan se de mest umiddelbare utviklingene innenfor slike tjenester. I land der grunnboken er dårlig, eller tilnærmet ikke-eksisterende, vil et blockchainregister kunne være med å hjelpe innbyggerne til å få bekreftet hva de eier. Dette igjen vil kunne synliggjøre verdiene deres, for eksempel ved at det er mulig å gi lån.

Det er i dag mange flere selskaper som har startet med blockchain-teknologi innenfor for eksempel finanssektoren enn innenfor eiendomshandel.

– Det skyldes nok først og fremst at man innenfor eiendom ikke er «early adopters», kommenterte Tapscott etter foredraget.

Men Alex Tapscott har stor tro på bruk av blockchain-teknologi og såkalte «smart contracts» innenfor eiendomshandel også.

Han pekte også på at man – i alle fall i starten – vil se blockchain teknologi ved enklere kontrakter. I avanserte transaksjoner for eksempel innenfor næringsmegling, der det er mange parter og detaljer, vil man nok ikke se blockchain-teknologi ennå.

Start utprøvingen nå!

Innenfor eiendomshandel ellers, mener Alex Tapscott at blockchain vil kunne komme i bruk der det er mellommenn som medfører høy friksjon i transaksjonen – altså enten at det koster mye penger eller tar lang tid.
– Jeg tror ikke dette vil gå ut over eiendomsmeglere først og fremst de andre delene som tar tid og penger i transaksjonen, kommenterte han.
Oppgjørsavdelinger trenger altså ikke se seg om etter nye jobber umiddelbart, men gjør nok lurt i å forske mer på hvordan teknologien kan brukes i deres arbeid.
Før Alex Tapscott avsluttet sitt foredrag med en firedelt oppfordring til salen:
• Skaff deg oversikt over temaet
• Utvikle små piloter, tenk stort – start smått
• Ansett gode IT-talenter som kan det tekniske
• Start nå!