På morgenkvisten tirsdag 24. oktober arrangerte Civitas frokostmøte om boligpolitikk. Tema var: Trenger vi mer boligpolitikk?

Panelet bestod av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H), Eiendom Norge-direktør, Christian Vammervold Dreyer, og boligforsker Gro Sandskjær Hanssen fra HiOA NIBR.

Dagen ble startet med enighet fra panelet. Vi trenger mer boligpolitikk. Akkurat hva som bør prioriteres og hvordan var det vanskeligere å være helt enige om.

Dokumentavgift

Christian V. Dreyer trakk frem avskaffelse av dokumentavgiften i sitt åpninginnlegg, og ble møtt med mild latter fra statsråden.

– Et skattekutt på syv-åtte millarder kroner kommer ikke til å skje på den måten. Lettelsene ville uansett funnet veien inn i boligmarkedet gjennom økte boligpriser, svarte Sanner.

– Det er fortsatt en usosial skatt som bør sees nærmere på, svarte Dreyer, og etter spørsmål fra salen om dokumentavgiften kunne reduseres for førstegangskjøpere svarte Sanner at de naturligvis ser på slike alternativer.

Se hele debatten her:

FILM

Statlig tomtepolitikk

Boligforsker hos By- og regionsforskerinstitutt (HiOA NIBR), Gro Sandkjær Hanssen, fremhevet at staten må være mer bevisst på hva de gjør med tomtene de eier. Spesielt må de fokuseres på at hver enkelt kommune kommuniserer godt nok med byggebransjen, slik at det blir samordning mellom disse. Hun trakk frem kompetansebygging som et tiltak for bedre situasjonen.

Dreyer stilte seg bak dette, og trakk frem «skrekk-eksempelet» med Sykehuset Innlandet som nå har foreslått å bygge et nytt sykehus i «ett veikryss i Moelv.»

Sanner svarte med at slike saker er sensitive i distriktene, og at det er mange hensyn som må taes. Han sammenlignet samordningsutfordringene knyttet til lokalisering av blant annet sykehus og samferdselsprosjekter med å snue en supertanker. Vi er på rett vei, men det tar tid å dette på rett kjøl, sa Sanner.

Forventinger til forhandlingene

Sanner trakk hyppig frem digitalisering som en viktig faktor i boligpolitikken, og hvordan regjeringen har hatt oppmerksomhet på dette.

Elektronisk tinglysing har vært med på å spare mye tid og penger i boligsalg, og vil bidra til å spare mer i årene som kommer, sa Sanner med henvisning til forenkling og digitalisering av byggesaksbehandling som kun er i en startfase.

Det er fremdeles mer boligpolitiske saker som kan komme agendaen, og Dreyer avsluttet med å minne statsråden på at han forventer at han blant annet tar med seg punktene rundt statlig tomtepolitikk til forhandlingsbordene når det i høst skal forhandles frem en ny regjeringsplatform.