I dag gikk fristen for høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet for https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing/id2577490/.

Les Eiendom Norge sitt høringssvar her.

For å følge opp anmodningvedtak i Stortinget om tryggere bolighandel og eventuell regulering av takseringsbransjen sendte departementet NOU 2009: 6 Tilstandsrapport ved salg av bolig av Takstlovet utvalget på en ny, forenklet høring.

Takstlovutvalget resulterte i sin tid ikke i konkrete lovendringer og reguleringer.

– Vi var overrasket over at departementet sendte dette utvalgsarbeidet ut på ny høring. Takstlovutvalget var uenig om mye, noe vi tror har vært en viktig årsak til at det så langt ikke har kommet noe ut av arbeidet, sier administrerende direktør, Christian Vammervold Dreyer, i Eiendom Norge.

Autorisasjon og ansvarliggjøring

Eiendom Norges foreslo i sitt høringssvar blant annet følgende tiltak:

  • Autorisasjonsordning for takstkyndige.
  • Konsesjonskrav for takstforetak.
  • Ansvarliggjøring ved tilstandsvurderinger.
  • Krav til minimunsinnhold i tilstandsrapporter, spesielt oppmerksomhet om utsatte bygningsdeler.

– Et av de viktigste tiltakene for å trygge bolighandelen er å innføre en autorisasjonsordning for takstforetak og ikke minst stille krav til kompetanse for den utførende takstmann. Her kan myndighetene hente inspirasjon både fra hvordan eiendomsmeglingsbransjen er regulert og hvordan tilsvarende ordning er regulert i Danmark, sier Dreyer.

Økt bruk av tilstandrapport

De senere årene har bruken av tilstandsrapporter i norsk bolighandel økt kraftig i takt med at eiendomsmeglingsbransjen har tatt et bevisst valg om å anbefale og etterspøre dette.

Det gjør deler av NOU-en fra 2009 mindre aktuelle.

– Diskusjonene i forrige høringsrunde var om tilstandsrapport i bolighandelen skal være obligatorisk eller ikke. Dette spørsmålet er ikke lenger relevant, siden Norge nå er i verdenstoppen i bruk av grundige tekniske rapporter i bolighandelen.

Det er nå den klare hovedregelen å bruke tekniske rapporter i store deler av landet. Da er det etter vårt syn viktigere at myndighetene regulerer hva slags minimumsinnhold en rapport skal inneholde, sier Dreyer.