Handelshøyskolen BI er en uavhengig vitenskapelig høyskole med studiesteder i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Høyskolen er er en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning.

Det er nettopp utvikling av forskningsdelen som ble trukket frem som en av de store fordelene med det nye instituttet for rettsvitenskap.

Invitert til åpningen var i tillegg til mange fra høyskolen, offentlig myndigheter, organisasjoner og andre venner og samarbeidspartnere til høyskolen. Fra Eiendom Norge deltok fagsjef Hanne Nordskog-Inger og administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer.

Etter en akademisk og underholdende åpning gjennomført ved instituttleder Professor Tore Bråthen, fulgte et fornøyelig kåseri av Gudmund Hernes. Hernes spurte om jurister i Norge har for lite eller for mye makt, og la lite skjul på at det er juristene som egentlig styrer landet.

– Handelshøyskolen BI har i over 20 år nå utdannet de aller fleste eiendomsmeglerne i Norge, noe de har gjort på en god måte. I tillegg er fagmiljøet en viktig stemme i den offentlig eiendomsdebatten, noe vi har opplevd både i diskusjonen rundt tilstandsrapporter og bransjenormen, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer.