19. april 2018 ble søkertallene for de offentlige utdanningsinstitusjonene for høyere utdanning offentliggjort av Samordna opptak.

Det er fire offentlige eiendomsmeglerstudier i Norge. Antall studenter som hadde studiene som førstevalg har falt med 26,5 prosent sammenliknet med 2017.

Søkere til eiendomsmeglerstudiet ved Handelshøyskolen BI, er ikke med i Samordna opptak sine tall ettersom inntaket ikke er via dem.

– Det har tidligere vært et studie med like mange søkere som sysselsettes i bransje. Nå har tallet gått fra svært høyt til mer moderat. Alle studiene har langt flere søkere enn plasser, og vi ønsker alle de nye studentene lykke til ute i studiehverdagen, sier fagsjef i Eiendom Norge, Hanne Nordskog-Inger.

I år er søkertallene som følger:

Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i Telemark:  760 søkere på 50 plasser. 83 søkte studiet som førstevalg.

Nord Universitet: 572 søkere på 30 plasser. 66 søkte studiet som førstevalg.

Høgskulen på Vestlandet: 591 søkere på 35 plasser. 68 søkte studiet som førstevalg.

Høgskolen i Innlandet, studier i Hedmark: 514 søkere på 50 plasser. 102 søkte studiet som førstevalg.

Totalt: 319 søkere (førstevalg) på 165 plasser.