Onsdag 30 april presenterte Finanstilsynet tall for eiendomsmeglingsbransjen i 2013.

Årmeldingen fra Finanstilsynet viser at 148 580 eiendommer ble formidlet gjennom eiendomsmeglere og advokater i 2013, noe som er 2 859 flere formidlinger enn i 2012.

Eiendomsmeglingsforetakene formidlet i 2013 tilsammen 139 019 eiendommer, noe som er en mindre økning på 2 131 formidlinger fra 2012. Advokater som har stilt særskilt sikkerhet til å drive eiendomsmegling, formidlet i 2013 tilsammen 9 561 eiendommer.

Totalt formidlet verdi utgjorde i 2013 om lag 395 milliarder kroner mot 359 milliarder i 2012, det vil si en økning på 36 milliarder kroner eller om lag 10 prosent.

– Finanstilsynets tall viser at det samlet for 2013 var høy aktivitet til tross for en boligprisnedgang på høsten, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Samlet meglervederlag var på om lag om lag 7,6 milliarder kroner i 2013 mot 6,9 milliarder kroner i 2012 – en økning på 700 millioner kroner eller om lag 10 prosent.

Av 483 foretak rapporterte 16 foretak negativ egenkapital per 31. desember 2013, mens 151 foretak  eller om lag 31 prosent, rapporterte negativt driftsresultat for 2013. Til sammenligning var det 14 foretak som per 31.12.2012 rapporterte negativ egenkapital, mens 119 foretak eller om lag 23 prosent av foretakene rapporterte om negativt driftsresultat for 2012.

– Til tross for økning i samlet meglervederlag gikk nesten hvert tredje foretak i 2013 med underskudd. Det vitner om stor konkurranse i eiendomsmeglingsbransjen. Transaksjonskostnadene i forbindelse med bolig er i verdensmålestokk svært lave  i Norge, det er faktisk staten som gjennom dokumentavgiften forsyner seg mest, avslutter Dreyer.