Eiendom Norge publiserer hvert halvår Sykepleierindeksen utarbeidet av Eiendomsverdi AS.

Indeksen måler tilgangen til boligmarkedet i ulike deler av landet for vanlige lønnsmotagere.

Boligmarkedet under pandemien har hatt store bevegelser i kjølvannet av korona og null-rentebeslutningen til Norges Bank.

Eiendom Norge inviterer i samarbeid med Eiendomsverdi til lansering av Sykepleierindeksen H1 2021 med paneldebatt om boligpolitikk.