I 2024 gjennomfører Eiendom Norge og Eiendomsverdi AS flere endringer av boligprisstatistikken.

Vi inviterer derfor til frokostmøte om endringer i boligprisstatistikken.

0800-0830 Kaffe, noe å bite i og mingel.

0830-0840 Velkommen.
Ved administrerende direktør Henning Lauridsen (Eiendom Norge).

0840-0930 Omlegging av metoden for Eiendom Norges boligprisstatistikk.
Ved modell- og analysesjef Anders Francke Lund og data scientist Dag Martin Sundelius (begge Eiendomsverdi AS):

Det åpnes for spørsmål og innspill til slutt. 

Inngang til møtesenteret Christiania Qvartalet ved Grev Wedels Plass og Dronningens gate.