Boligøkonomisk nettverk i regi av Eiendom Norge

 

DATO: Tirsdag 18. april 2023. 

TID: 0830 - 1200.

STED: Christiania Qvartalet Møtesenter på Grev Wedels Plass 5, 0151 Oslo.
 

Program:
 

0830 – 0900: Kaffe og mingel.

09.00 – 09.30: Eiendom Norge boligskattereform fra transaksjon til eie.

09.30 – 10.00:Innleder kommer.

10.00 – 10.30: Innleder kommer.

10.30 – 10.40: Benstrekk og kaffe.

10.45 – 11.05: Endringer i Eiendom Norge boligprisstatistikk. Modell- og anlysesjef Anders Lund, Eiendomsverdi AS

11.05 – 11.30: Forbedret likningsverdisystem. Ved forsker Erlend Eide Bø, SSB.

 

11.30 - 12.00  Lunsj og mingel.