Tidskille i boligmarkedet?

Etter fjorten renteøkninger siden null-renten er det lite som tyder på at rentenivået skal tilbake dit det var.

Parallelt med renteøkningene har nyboligsalget stupt og foran oss ligger den laveste boligbyggingen på mange tiår.

Samtidig er det stor uro i verdensøkonomien, historisk svak krone, fortsatt de-globalisering og krig.

Vi spør:

Hvor skal boligmarkedet?
Ligger de største ubalansene i boligmarkedet foran oss?
Kan vi i det hele tatt klare å få boligbyggingen opp igjen?
Hvorfor diskuterer ikke politikerne rammene for pengepolitikken?
Når kan utlånsforskriften avskaffes?
Er næringseiendom en trygg havn for pensjonssparing eller en tikkende bombe?
Og: Hvordan skal Norge følge opp krav fra EU om oppgradering av boligmassen?

I år møter du blant andre:

Finanstilsynsdirektør Per Mathis Kongsrud, sjefstrateg Anders Johansen i Danske Bank, ph.d. candidate Jeanette Fjære-Lindkjenn hos Housing Lab, administrerende direktør Kari Olrud Moen i Finans Norge, administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge og direktør for strategi, innsikt og analyse Marianne Marthinsen i Finans Norge, og mange flere etter hvert som programmet tar form. 

Meld deg på hos Finans Norge.