Klikk på dokumentet for å lese Eiendom Norges sluttrapport fra Utvalget om sikkerhetsstillelse og oppgjørsfunksjon for Finansdepartementet:

Rapport oppgjørsutvalget juni 2014