Klikk på dokumentet for å lese vår kommentar til høringsforslag til endringer i eiendomsmeglingsforskriften om krav til sikkerhetsstillelse

Høringssvar til endringer i eiendomsmeglingsforskriften om krav til sikkerhetsstillelse