Klikk på dokumentet for å lese Eiendom Norges innspillsnotat:

Innspillsnotat: Endring i avhendigslova