Klikk på dokumentet for å lese Eiendom Norges innspill:

Innspill fra Eiendom Norge Statistikkloven