Klikk på dokumentet for å lese vårt innspill til ekspertutvalget v/professor Signy Vabo for den varslede kommunalproposisjonen i mai 2014 :

Innspill kommunereformen