Klikk på dokumentet for å lese Eiendom Norges høringssvar:

Høringssvar- forslag om skjerpet ervervsbegrensning og regulering av korttidsutleie