Klikk på dokumentet for å lese Eiendom Norges høringsuttalelse her:

Høringsuttalelse NOU 2015: Advokaten i samfunnet