Klikk på dokumentet for å lese vår høringsuttalelse om forslag til endringer i reglene om garantistillelse etter Bustadoppføringslova §12 :

Høringssvar Bustadoppføringslova