Klikk på dokumentet for å lese Eiendom Norges høringssvar til regjeringens forslag om endringer i konsesjonsloven, odelsloven og jordloven:

Høringssvar - Konsesjonslov, odelslov og jordlov