Klikk på dokumentet for å lese Eiendom Norges høringssvar om Regjeringens forslag til endringer i byggesaksforskriften:

Eiendom Norges høringssvar