Klikk på dokumentet for å lese Eiendom Norges høringssvar her:

Høringssvar Scheel- Utvalget