Klikk på dokumentet for å lese vårt høringssvar til Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

Høringssvar - Eierseksjonsloven 2014