Klikk på dokumentet for å lese Eiendom Norges høringssvar:

Høringssvar Kart- og planforskriften