Klikk på dokumentet for å lese lese Eiendom Norges høringssvar til Banklovkommisjonens utredning:

Høringssvar- Innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren