Klikk på dokumentet for å lese vårt forespørsel til Justis- og beredskapsdepartementet om Garantistillelse etter bustadoppføringslova § 12 :

Høringssvar - Garantistillelse etter bustadoppføringslova § 12