Klikk på dokumentet for å lese vårt høringsvar til endringer av byggteknisk forsskrift :

Høringssvar til KMD byggteknisk forskrift