Klikk på dokumentet for å lese Eiendom Norges høringssvar til Finansdepartementet om endring og videreføring av forskrift om krav til nye lån med pant i bolig:

Høringssvar- Boliglånsforskriften