Klikk på dokumentet for å lese Eiendom Norges høringsnotat til Stortingets Finanskomité:

Høringsnotat - Statsbudsjett 2016