Klikk på dokumentet for å lese Eiendom Norges høringsnotat til Stortingets finanskomité om stortingstingsmeldingen: 

Høringssvar - Skattereform