Klikk på dokumentet for å lese Eiendom Norges høringsnotat til Stortingets kommunal og forvaltningskomite om stortingsmeldingen Nye folkevalgte regioner - rolle, struktur og oppgaver: 

Høringssvar