Klikk på dokumentet for å lese vårt høringssvar til Finanskomiteen, Stortinget 2015:

Høring - Statsbudsjettet 2015