Klikk på dokumentet for å lese vårt høringsnotat til Stortingets Finanskomite om revidert nasjonalbudsjett den 20. mai 2014 :

Høringssvar revidert statsbudsjett